Tagastus

Kaebuste lahendamine

Probleemide ilmnemisel palun võtta ühendust meiliaadressil info@workoutshop.ee või helistada telefonil +372 56480012. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused. Tarbijal on õigus pöörduda Tarbijakaebuste komisjoni poole, komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.  

Tagastamisõigus

Workout shop e-poest ostetud toodetele kehtib 14 päeva jooksul tagastusõigus seejuures põhjendusi esitamata.

Kauba tagastamiseks on vajalik tootega ostmisel kaasas olnud või mailile tulnud arvet. Selleks peab ostja tegema VesnaEST OÜ nimele vastavasisulise kirjaliku avalduse ning tagastama seejärel müüjale tellitud kauba. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale kauba tagasi jõudmist müüjale.

Tagastamisega seotud kulud tasub klient (v.a. juhul, kui ostetud tootel ilmnevad puudused). Toote tagastamise korral kannab VesnaEST OÜ tagasi toote eest tasutud summa ( v.a postikulu, kulud mis on seotud kauba tagastusega).

Tagastamisele kuuluv toode peab tagastades olema täiesti kasutamata ning originaalpakendis. Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toodet on kasutatud või puudub originaalpakend või toode on müügiks kõlbmatu ostja süül, ei ole VesnaEST OÜ- l kohustust toote eest raha tagasi maksta.

NB!  Palun veenduge toote sobivuses ja vajadusel konsulteerige meiega helistades telefonile +372 56480012 või saates kiri meiliaadressile info@workoutshop.ee
Toodete vahetuse võimalusel transpordikulud maksab Tellija.

Tasuta saatmise hinnapiir on workoutshop.ee soodustus, muud saatmise kulud arvutatakse vastavalt teenuseosutaja hinnakirjale.